7 enkla sätt att stoppa automatiska negativa tankecykler

3
7 enkla sätt att stoppa automatiska negativa tankecykler

De flesta av oss faller ibland – eller mer än ibland – offer för automatiska negativa tankecykler: perioder (mer än några sekunder) av genererande improduktiva negativa tankar som tenderar att loopa och bygga på varandra, vilket leder till ett upprört och improduktivt mentalt tillstånd.

Dessa automatiska negativa tankecykler skapar kaos med både din produktivitet och din lycka. Så här är…

7 metoder för att stoppa automatiska negativa tankecykler

1. Säg “Stopp!” högt och bestämt. Du kan också koordinera detta med en fysisk handling, som att slå handflatan mot ett bord eller väggen.

2. Distrahera dig själv med en arbetsuppgift som kräver din fulla koncentration.

3. Distrahera dig själv med en annan aktivitet. Träning eller promenad är alltid bra, eller kanske lyssna på musik eller titta på ett roligt program på tv. Gör positiva aktiviteter istället för att äta skräpmat eller dricka alkohol.

4. Byt snabbt din omgivning. Gå utanför och fokusera på något intressant, som fåglar eller djur, blommor eller träd, eller molnens rörelse över himlen.

5. Argumentera med dig själv. Ta båda sidor av en intern debatt och undersök den negativa tanken. Är det ens sant? Överdriver du det? Om det är sant, vad då?

6. Fråga dig själv: “Vad kommer det att kosta mig att fortsätta vara kvar i denna negativa tankecykel i termer av produktivitet och lycka?” Tänk på både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser.

7. Tänk bara på något annat – något positivt, intressant eller upplyftande.

Naturligtvis finns det tillfällen då du behöver hantera en negativ situation i ditt liv, så du måste tänka på det och ta reda på hur du ska svara på det. Automatiska negativa tankecykler uppstår när du i onödan fokuserar på negativa tankar under långa perioder utan något positivt resultat.

Din uppfattning

Upplever du någon gång automatiska negativa tankecykler? Hur hanterar du dem?

liknande inlägg

Leave a Reply