7 myter om hög produktivitet

2
7 myter om hög produktivitet

Vi vill alla bli mer produktiva i våra frilansande skrivföretag. Ökad produktivitet — av rätt typ — leder till ökade inkomster och ökad tillfredsställelse av vårt arbete.

Därför delar jag gärna med mig av detta utmärkt infografik från Quill.com. Det gör ett bra jobb genom att presentera sju viktiga myter om högre produktivitet och sedan tillhandahålla nyckelåtgärder som hjälper dig att få mer gjort.

Nyckelåtgärder för ökad produktivitet

… som diskuteras i infografiken:

# Fokusera på din nuvarande uppgift, inte på klockan.

# Ta ofta pauser att röra på sig, stretcha eller ta ett näringsrikt mellanmål.

# Börja din arbetsdag med den svåraste uppgiften, inte något lätt så “värm upp.”

# Prioritera din att göra-lista.

# Fokusera på att slutföra ett objekt på din att-göra-lista innan du går vidare till nästa.

# Minimera möten med kunder och se till att alla möten har ett tydligt syfte, agenda och start- och sluttider.

# Dela upp arbetet i mindre, mer hanterbara bitar.

# Delegera när det är möjligt.

Artighet Quill.com

Din uppfattning

Håller du med om punkterna i infografiken? Varför eller varför inte? Vilka “produktivitetssynder” är du skyldig till?

Leave a Reply